Dunajská Lužná, k.u. Nové Košariská – predaj stavebného pozemku 9 375 m2 s stavebným povolením na sídlo firmy – MVA

Spoločnosť EPR Bratislava s.r.o. predá stavebný pozemok 9375 m2 na výstavbu výrobno-skladovacej prevádzky.
Kataster Dunajská lužná – Nové Košariská.

V prípade záujmu o výstavbu rodinných  domov je možné zmeniť územný plán, aj stavebné povolenie.

Cena 449.000,- € (48,- €/m2) Kontakt: +421911771090.

Dunajská Lužná, Nové Košariská okr. Senec
– 18 km z centra mesta Bratislava predaj pripraveného stavebného pozemku
– ostatné plochy o výmere 9 375 m2 s vydaným stavebným povolením na výstavbu sídla firmy.

Nehnuteľnosť sa nachádza mimo zastavaného územia obce Dunajská Lužná v katastrálnom území Nové Košariská. Nachádza sa priamo pri ceste III. triedy, pri odbočke smerom na obec Miloslavov s priamym napojením na túto cestu. V blízkosti sa nachádza rekreačné jazero, s možnosťou rekreácie, vodných športov, rybolovu. Na pozemku je v zmysle vypracovanej PD a vydaného stavebného povolenia plánovaná stavba areálu firmy – administratívna budova, skladovacia hala, trafostanica, prípojky VN, NN, komunikácie, parkoviská. Ide o pozemok vedený ako ostatná plocha mimo zastavaného územia obce Dunajská Lužná, v katastrálnom území Nové Košariská, v priemyselnej zóne pri ceste III. triedy, pri odbočke smerom na obec Miloslavov. Je určený na stavbu areálu firmy na základe vydaného stavebného povolenia. Z inžinierskych sietí je dostupné len elektrické vedenie, voda bude zo studne, kanalizácia do žumpy. Obec Dunajská Lužná má počet obyvateľov cca 1600, nachádza sa v okrese Senec (bývalý okres Bratislava-vidiek), cca 8 km od hlavného mesta SR, Bratislavy. V obci je autobusová doprava, v blízkosti je aj železnica. V obci sa nachádza obecný úrad, pošta, kostol, škôlka, základná škola, obchody s potravinami a miešaným priemyselným tovarom, drogéria, železiarstvo, obuv, hračky, predaj kancelárskej techniky, reštaurácia, zdravotné stredisko, lekáreň, 2 futbalové ihriská, 2 tenisové kurty. Rekreačné možnosti ponúka jazero Zelená voda, Dunajské ramená a Malý Dunaj.

Z inžinierskych sietí sa v obci nachádzajú všetky – vodovod, plynovod, kanalizácia a rozvod elektrickej energie. Na predmetnom pozemku je len prípojka elektrickej energie.

Pripravenosť pozemku na výstavbu :
– vyňatie z pôdneho fondu
– projektová dokumentácia pre jednotlivé fázy až po vykonávací projekt výstavby – projekty požadovaných jednotlivých technológií (studňa, septik, topení, lapoly, premostenie závlahových potrubí, skrývka ornice a rekultivácia, atď.)
– EIA
– hluková štúdia
– prachová štúdia
– požiarny projekt
– projekt prípojky VN
– odborný posudok MŽP
– územné rozhodnutie
– stavebné povolenie Predmetná lokalita je vyhľadávaná pre svoju výbornú polohu v priamej blízkosti Bratislavy.

Viď foto prezentáciu nehnuteľnosti. Kúpna cena : 48,-€/m2 pozemku


Cena 449.000,00 EUR

Mapa